Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de apotheek en praktijk

Herhaalrecepten kunt u ook aanvragen door het meest recente etiket te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in de apotheek.

Ook kunt u bellen met de praktijk en kiezen voor de herhaalreceptenlijn. Spreekt u hierbij duidelijk uw naam en geboortedatum in, en de naam van het te herhalen medicijn.

Herhaalrecepten kunt u na 3 werkdagen afhalen in de apotheek.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

 

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Heeft u een vraag of wilt u de uitslag van onderzoek weten, dan kunt u dit ook online doen. Via een e-consult komt de vraag rechtstreeks bij de arts terecht. Deze geeft dan snel antwoord. Maximaal binnen 2 werkdagen. Deze functie is ook handig als de praktijk telefonisch druk bezet is.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Opvragen van uitslagen of het stellen van korte vragen

Voor het opvragen van uitslagen van bloedonderzoek, röntgenfoto’s, echo’s etcetera, en voor het stellen van korte vragen, kunt u dagelijks bellen met de doktersassistente tussen 10:30 en 12:00, en tussen 15:00 en 16:30 m.u.v. de donderdagmiddag. De doktersassistente kan een heleboel vragen zelfstandig beantwoorden. Indien zij het antwoord niet weet, overlegt zij met de huisarts en belt u op een later tijdstip terug. Heeft u een vraag die alleen door de huisarts beantwoord kan worden, dan belt deze u aan het einde van de dag terug. (Zorg dat er altijd een juist telefoonnummer bij ons bekend is).

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Onze praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen. Onze praktijk is geopend voor patiënten uit Zevenbergschen Hoek, Lage en Hoge Zwaluwe, Wagenberg, Terheijden, Langeweg en Moerdijk, mits de aanrijtijd in het geval van een spoedvisite binnen de 15 minuten valt.

Download hier ons inschrijfformulier.

Alvorens  wij uw inschrijving definitief maken, willen wij u vragen een kennismakingsgesprek op het spreekuur van de huisarts in te plannen. Dit omdat wij een open communicatie en wederzijds vertrouwen erg belangrijk vinden in het contact tussen zorgverlener en patiënt. Het uitspreken en afstemmen van wederzijdse verwachtingen is daarbij een belangrijke component.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Coronavirus

Onze zorg is veilig, ook nu

Twijfelt u of u met uw gezondheidsvraag naar de huisarts moet gaan? Bel dan!

Aanpassingen in uw huisartsenpraktijk

Met een aantal aanpassingen in de praktijk bieden we u veilige zorg en voorkomen we verdere verspreiding van het coronavirus. Ook kunnen we zo zorg bieden aan patiënten die dit het meest nodig hebben. We hopen op uw begrip.

Mondkapjes

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dat geldt ook voor de huisartsenpraktijk. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. U moet zelf kunnen aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien dat u kunt vinden op de website van Vilans.
In Nederland is de afspraak dat huisartsen geen verklaringen over hun eigen patiënten afgeven. Dit moet gedaan worden door een onafhankelijk arts. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de KNMG.
Daarnaast heeft de Rijksoverheid gemeld dat als een mondneusmasker niet mogelijk is voor iemand, maar een faceshield wel, dat dat in deze gevallen ook is toegestaan.

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Maak alleen een afspraak voor een test als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Bel voor een afspraak met 0800-1202 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

Let op:

 • Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Ga NIET zonder afspraak naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.
 • Let op: Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de regionale GGD. Kijk op ggd.nl voor de contactgegevens.

Is de uitslag van uw coronatest positief en heeft u corona? Geef dit zo snel mogeljk door aan uw huisarts. Dat kan via de telefoon of de app MedGemak. Zo weet uw huisarts wie er kwetsbaar is en mogelijk extra zorg nodig heeft.

Voor meer informatie over het coronavirus: www.thuisarts.nl, www.pharos.nl, www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl. U kunt ook bellen naar het RIVM, tel. 0800-1351.

Vaccinatie tegen het coronavirus

Voor uw vragen over de coronavaccinatie kunt u terecht op www.coronavaccinatie.nl.

Online zelfhulptrainingen coronacrisis

De coronacrisis heeft vast ook een behoorlijke impact op u. Om hiermee aan de slag te gaan biedt Zorroo u zes online zelfhulptrainingen van Minddistrict over eenzaamheid, dankbaarheid, mentaal sterk blijven, fit blijven en thuiswerken. Ook is er een training speciaal voor de jeugd. Alle trainingen zijn vrij toegankelijk. Als u er niet alleen uitkomt, neem dan telefonisch contact op met de praktijk.

Over de praktijk

Van harte welkom op de website van Huisartsenpraktijk Den Hoek.

Wij zijn een kleinschalige, apotheekhoudende huisartsenpraktijk die laagdrempelige, patiëntgerichte zorg nastreeft. Hierbij zijn wij voornemens om huisartsgeneeskundige zorg in de volle breedte aan te bieden; van wieg tot laatste levensfase, van lichamelijke klacht tot psychische en sociale problematiek. Om deze zorg te kunnen waarborgen is wederzijds vertrouwen en een open communicatie tussen ons team enerzijds en u als patiënt anderzijds essentieel.

 

Mondkapje in de huisartsenpraktijk en/of de apotheek 

Naar aanleiding van de landelijke richtlijn om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, willen wij u, bezoeker van de huisartsenpraktijk en/of de apotheek, vriendelijk verzoeken hier zo veel mogelijk gehoor aan te geven. Tevens kunt u in de wachtkamer uw handen desinfecteren, voordat u op het spreekuur wordt binnengeroepen. 

Spreekuurbezoek is alleen mogelijk indien er vooraf een telefonische afspraak is ingepland via de doktersassistente: dit om na te kunnen gaan of er COVID-gerelateerde klachten zijn. En zo ja, of u op een speciaal hoestspreekuur gezien dient te worden of dat de huisarts bij u langs dient te komen. 

 

Covid-19 vaccinaties via de huisarts (Astra Zeneca).

De huisartsen in Nederland vaccineren gefaseerd personen geboren tussen 1956 en 1960 en immobiele personen ouder dan 60.   Update 29-4-2021

Afgelopen februari is de eerste groep mensen die door het RIVM geïndiceerd werden, door ons opgeroepen voor de eerste Astra Zeneca vaccinatie. Dit betrof de volgende groepen:

 • personen geboren in 1956 en 1957.
 • door een teveel aan vaccinaties is toen ook reeds een start gemaakt met het vaccineren van personen geboren in 1958.
 • personen tussen de 18 en 60 jaar oud met een BMI > 40.
 • personen tussen de 18 en 60 jaar oud met het syndroom van Down.

Deze personen hebben bij de uitnodiging voor de eerste vaccinatie direct de afspraak voor de tweede vaccinatie ontvangen, welke op 19 of 20 mei aanstaande zal plaatsvinden in de Zevensprong.

Onlangs hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan ten aanzien van het Astra Zeneca vaccin. Na een advies van de gezondheidsraad is besloten dat personen geboren in 1961 en later (dus personen jonger dan 60 jaar) niet meer gevaccineerd mogen worden met het Astra Zeneca vaccin. Heeft u echter de eerste vaccinatie reeds gehad (zie bovenstaand), dan kunt u WEL de tweede vaccinatie komen halen.

Tevens is besloten dat, indien u in het halve jaar voorafgaand aan de vaccinatie positief getest bent op covid-19, een tweede vaccinatie niet nodig is. Heeft de infectie echter plaatsgevonden na de eerste vaccinatie, of behoort u tot een medisch hoog risico groep, dan wordt de tweede vaccinatie wel aanbevolen.

Mocht u af willen zien van de tweede vaccinatie dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: info@huisartsenpraktijkdenhoek.nl

Binnenkort wordt de resterende groep personen geboren tussen 1958 en 1960 opgeroepen voor de vaccinatie met Astra Zeneca. Ook de personen die tijdens de ronde in februari verhinderd waren ontvangen opnieuw een uitnodiging. Behoort u tot deze groep, dan ontvangt u vandaag of morgen de uitnodiging per post. We gaan as dinsdag 4 mei vaccineren. De tweede vaccinatie zal plaatsvinden op maandag 19 juli in de Zevensprong. Tevens zullen as dinsdag 4 mei de immobiele personen ouder dan 60 jaar met het Astra Zeneca vaccin door ons gevaccineerd worden. Twijfelt u of u bij ons in beeld bent als zijnde immobiel (nb u bent NIET door ons benaderd afgelopen week), contacteert u dan de praktijk.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. In verband met de richtlijnen (1.5m afstand, 15 minuten wachten na vaccinatie) en beperkte houdbaarheid van het vaccin, vragen wij u om op de aangegeven oproeptijd aanwezig te zijn. Verplaatsen van deze vaccinaties is in principe niet mogelijk.

Helaas is het tot op heden niet mogelijk om zelf een vaccin te kiezen.

Personen jonger dan 60 jaar en behorend tot een medische risico groep, niet zijnde een hoog-risico groep (dus de personen die ook in aanmerking komen voor de griepvaccinatie), zullen door de huisarts een uitnodiging ontvangen waarmee ze een afspraak bij de GGD kunnen maken. De SNGP verwerkt deze lijsten met personen rond 5 mei en zal daarna gefaseerd de uitnodigingen uitsturen. 

Voor vragen over de Covid-19 vaccinatie kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie of bellen met 0800-1351. Wij krijgen als praktijk erg veel telefoontjes en mailtjes over vaccinatie(voorrang), reservelijsten e.d. Let wel; wij hebben geen enkele invloed op dergelijke zaken. Ook wij proberen de (administratieve) werkzaamheden rondom het vaccineren naar het best van ons kunnen in te plannen en te regelen naast de algehele zorgtaken van de huisartsenpraktijk. Graag uw begrip hiervoor.

 

Naast mondkapjes bieden wij nu ook de Corona Zelftest (Roche SARS-CoV-2) in onze apotheek aan.

 

Openingstijden

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. We willen dat onze patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. Daarom zijn wij een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en behoeften.

Handig om te weten

Nieuwe wetgeving medisch dossier

Vanaf 1 juli 2020 is er nieuwe wetgeving over uw medisch dossier. U heeft dan kosteloos recht op online inzage in uw medisch dossier en op een afschrift hiervan. Zo kunt u meer de regie voeren over uw eigen gezondheid. Dit regelt u door gebruik te maken van MijnGezondheid.net.

Lees meer over het medisch dossier

Lees meer over MijnGezondheid.net

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken, een samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen met andere zorgpartners organiseert Zorroo chronische zorg (diabetes, COPD, CVRM en astma), geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en jeugdzorg in de regio.

Lees meer

ZoHealthy begeleidt u bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Zodat uw gezondheid verbetert en klachten kunnen worden voorkomen. Onze zorg bestaat uit leefstijl- en preventieprogramma’s en specialistische huisartsenzorg. Samen maken we ons sterk voor uw gezondheid. 

Lees meer

Is het avond, nacht, weekend of een officiële feestdag? En is uw klacht zo dringend dat u echt niet kunt wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts? Bij spoed buiten kantooruren belt u de Huisartsenpost Oosterhout via tel. 0162–435000.

Lees meer

Meer informatie

 • U kunt dagelijks met de praktijk bellen om een afspraak op het spreekuur in te plannen.

  Wij willen u vragen dit zo veel mogelijk tussen 8:00 en 10:00 ‘s ochtends te doen, zodat de assistente haar handen vrij heeft voor andere zorgtaken buiten deze tijden.

  U krijgt de doktersassistente aan te telefoon. Zij zal u vragen naar de reden voor uw afspraak. Dit doet zij om een inschatting van de ernst van de klachten te maken en zo de urgentie in te kunnen schatten. Maar ook zodat wij ons op uw komst kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door u te vragen urine mee te nemen. Net als de huisarts, heeft ook de doktersassistente een medisch beroepsgeheim. Voor een afspraak worden 10 minuten ingepland. Heeft u meerdere klachten, of denkt u langer de tijd nodig te hebben, geeft u dit dan duidelijk aan.

  Tussen 12:00 en 13:00 hebben we overleg en lunchpauze, we vragen u hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

 • Voor het opvragen van uitslagen van bloedonderzoek, röntgenfoto’s, echo’s etcetera, en voor het stellen van korte vragen, kunt u dagelijks bellen met de doktersassistente tussen 10:30 en 12:00, en tussen 15:00 en 16:30 m.u.v. de donderdagmiddag. De doktersassistente kan een heleboel vragen zelfstandig beantwoorden. Indien zij het antwoord niet weet, overlegt zij met de huisarts en belt u op een later tijdstip terug. Heeft u een vraag die alleen door de huisarts beantwoord kan worden, dan belt deze u aan het einde van de dag terug. (Zorg dat er altijd een juist telefoonnummer bij ons bekend is).

 • Het standaard e-mailadres van de praktijk is info@huisartsenpraktijkdenhoek.nl.

  Voor specifieke vragen aan de doktersassistente of de apothekersassistente, kunt u mailen naar: assistente@huisartsenpraktijkdenhoek.nl of apotheek@huisartsenpraktijkdenhoek.nl

  NB.
  Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om vragen te mailen waarop u een medisch inhoudelijk antwoord verwacht.

Medewerkers

Mevr. Dr. Rolieke Cents
Huisarts

Werkzaam op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Dhr. Jaap Jan Nugteren
Huisarts

Werkzaam op dinsdag

Mevr. Marianne Feskens
POH lichamelijke klachten

Werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag

Mevr. Kitty de Jager
POH GGZ

Werkzaam op dinsdag

Mevr. Danielle de Ruiter
Doktersassistente

Werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag

Mevr. Jannie van Kaam
Doktersassistente

Werkzaam op dinsdag en woensdag

Mevr. Claire Verbocht
Apothekersassistente

Werkzaam op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 

Mevr. Rebecca Hamerslag
Apothekersassistente

Werkzaam op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag

Mevr. Yvonne Schouwenaars
Apothekersassistente

Werkzaam op maandag en vrijdag

Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen
Diëtiste

Jasmijn, of een collega van haar, is op donderdagmiddag/-avond aanwezig in de praktijk. Jasmijn is telefonisch bereikbaar op: 06-18294398. Let op; mogelijk heeft u een verwijzing nodig van onze praktijkondersteuner Marianne Feskens.

Danielle Dingenouts
POH Ouderenzorg

Werkzaam op woensdag

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent